Video från Kärleksattacken

Nu är det visuella uppe.