Föreläsning

Måndag 14 november föreläser jag på en demokratidag i Upplands-Bro kommun.

Upplands bro Föreläsning