Houman Sebghati

Erfaren kommunikativ ledare med över 20 års erfarenhet av produktion och konstnärligt ledarskap.

Vi kan hitta oss själva i någon annans historia

Jag börjar med min historia. Vilka är våra gemensamma skärningspunkter?

Mitt motto är att vara förändringen jag vill se i världen. Därför berättar jag om min färd. Sätt på säkerhetsbältet.

Vad ingår i mitt föreläsningspaket?

ATT VARA VUXEN IBLAND

Min föreläsning heter Att vara vuxen ibland. Någonstans börjar en motiverande föreläsning med en tydlig och klar personlig riktning. Frågan är hur frånvaron av gränsdragningar kan lära oss något, och hur viktigt det är att inte sluta tro på sina egna brister som egentliga styrkor. I min föreläsning utforskar jag min tro att vi behöver möta våra rädslor.

”Mamma var moderat, pappa var kommunist”

I en underhållande sättning blir historierna fokus. Och när röken lägger sig träder kärnan fram: hur man jämt och ständigt kan bättra på sig själv utan att kompromissa. Även när samhället, stammen och normerna exkluderar en.

Starkt pathos

Min föreläsning är osminkad. Den säger som det är utan hänsyn till ett förutbestämt tycke om hur det borde vara. Detta är berättelsen från någon som inte passade in. Som efter en lång färd återvänder till mallen för att dela med sig av vad han har varit med om. Det är min övertygelse att min historia inspirerar mina åhörare till att leda, både sig själva och andra.

  1. Syfte: Få en förståelse hur man med små hjälpmedel kan överkomma de mest utmanande situationerna, både privat och på jobbet.
  2. Mål: Bidra åhörare med skratt, sanningssökande och visdom till åhörarna.
  3. Nyckelord: inspiration, samhälle och politik, personlig färd, motivation, självförverkligande, målsättningar, drömmar, inkludering

Undrar du något?

Vill du veta mer hur du kan utvecklas som människa eller hur jag kan hjälpa dig eller din organisation att få fart på verksamheten – hör av dig!

Jag svarar inom 48 timmar.