Houman Sebghati

Erfaren kommunikativ ledare med över 20 års erfarenhet av produktion och konstnärligt ledarskap.

Vi kan hitta oss själva i någon annans historia

Jag börjar med min historia. Vilka är våra gemensamma skärningspunkter?

Mitt motto är att vara förändringen jag vill se i världen. Därför berättar jag om min färd. Sätt på säkerhetsbältet.

Vad ingår i mitt föreläsningspaket?

ATT VARA VUXEN IBLAND

Min föreläsning heter ”Att vara vuxen ibland”. Någonstans börjar en motiverande föreläsning med en tydlig och klar personlig riktning. Frågan är hur frånvaron av gränsdragningar kan lära oss något, och hur viktigt det är att inte sluta tro på sina egna brister som egentliga styrkor. 

”Mamma var moderat, pappa var kommunist”

I en underhållande sättning blir historierna fokus. Och när röken lägger sig träder kärnan fram: hur man jämt och ständigt kan bättra på sig själv utan att kompromissa. Även när samhället, stammen och normerna exkluderar en.

Starkt pathos

Min föreläsning är osminkad. Den säger som det är utan hänsyn till ett förutbestämt tycke om hur det borde vara. Detta är berättelsen från någon som inte passade in. Som efter en lång färd återvänder till mallen för att dela med sig av vad han har varit med om. Det är min övertygelse att min historia inspirerar mina åhörare till att leda, både sig själva och andra.

 1. Syfte: Få en förståelse hur man med små hjälpmedel kan överkomma de mest utmanande situationerna, både privat och på jobbet.
 2. Mål: Bidra åhörare med skratt, sanningssökande och visdom till åhörarna.
 3. Nyckelord: inspiration, samhälle och politik, personlig färd, motivation, självförverkligande, målsättningar, drömmar, inkludering

Jag kan berätta sagor och göra musik. Jag kan förklara och vara pedagogisk. Jag kan beskriva världshistorien. Men det jag vill mest är att skratta tillsammans med andra.

- Houman

Utbildning

En organisation är aldrig starkare än sin svagaste länk. Är ni redo att ta tag i det?

Jag hjälper människor att finna trygghet i hierarkier

Hur kan vi utmana oss själva till att se bortom det vi inte vet? En organisation är inte bättre än sin svagaste länk.

Mitt upplägg är att svetsa ihop det som inte fungerar. Min specialitet är interkulturell och mellanmänsklig kommunikation.

Vad ingår i mitt utbildningspaket?

Mina utbildningar är uppdelade i tre möten. Utbildningens grund ligger i mellanmänsklig och interkulturell kommunikation. Utbildningen fokuserar på att höja kompetensen inom och mellan organisationer, myndigheter och företag. Jag jobbar med att dra fram det dolda i vår föreställningsvärld. Det som gömmer sig strax under det omedelbara medvetandet som gör våra omdömen osäkra och grumliga. 

Det första mötet fokuserar på vår interna kommunikation, det mellanmänskliga mötet och hur vi kan göra det enklare och bättre för alla parter som måste och vill delta. Det andra mötet fokuserar på individens preferenser och de mentala scheman som tar hen fram till handling. Jag ger fokus på hur vi tänker, och inte på hur vi reagerar. Det tredje mötet ger verktyg för att identifiera olika kulturdimensioner. Det som finns bortom ytan.

Utbildningen skräddarsys efter beställarens mått och skepnad.

Träff 1 (intern kommunikation)

 • Känsloreglering
 • Universella ansiktsuttryck (test)
 • Dramamodellen
 • Assertivitetsmodellen

Träff 2 (intern kommunikation)

 • Kognitiva konflikten
 • Mentala scheman 
 • Preferenser (test)

Träff 3 (extern kommunikation)

 • Verktygslådor och kulturdimensioner

Träff 4 (extern kommunikation)

 • Återkoppling av case
 • Gruppövningar
 1. Syfte: Skapa förståelse för sig själv och i relation till omvärlden. Hitta fokus. Skapa en sund relation med sig själv och till andra. Förbättra samhällskunskapen och skapa förståelse för vad som påverkar våra tankar. Utmana sin egen öppensinnighet och justera sina mentala kartor.
 2. Mål: Få verktygen som behövs för att kommunicera effektivt, målmedvetet och självsäkert. Förbättra sin omvärldsanalys.
 3. Nyckelord: kreativitet, jämlikhet, effektivitet, självsäkerhet, assertivitet, preferenser, PK, ledarskap.

Föreställning

”Houman och hans band kom in och lyfte taket på Göteborgs konserthus” – Beställare i Göteborgs stad

Våra föreställningar är för folket

Med Manfred Hulebo (piano, loopstation), Mathias Siroiney (sång, hype) och Nadia Hamouchi (trumpet) rör vi oss i ett härligt landskap av hiphop boom-bap, beats, jazz och soul.

Vid skolföreställningar följer även den unga poeten Elelta Hiwet med.

Undrar du något?

Vill du veta mer hur du kan utvecklas som människa eller hur jag kan hjälpa dig eller din organisation att få fart på verksamheten – hör av dig!

Jag svarar inom 48 timmar.

Samarbetspartners