”Vi har beställt Houmans utbildning tre år i rad för våra anställda”