”Sådan glädje, musik och kloka ord! Fantastiskt att få ha Houman oss hos”