”Houman gav givande insikter kring interkulturell kommunikation som jag annars inte hade fått”