”Houman gör upp med mansrollen”

– Per Sinding-Larsen, SVT