Best of på Spotify

Spotify är en bra uppfinning. Jag har en profil där som du kan följa. Kolla det jag lyssnar på privat etc. Satte ihop en Best-of-Houman-spel-lista. 14 års musik. Varsegod!