”Fantastisk, upplyst, enkel”

– Jag har din hookup (2013)