”Jantelagen släng dig i väggen”

– Mariana Benyamin Sir, journalist