”Det är ens plikt att ta ansvar för det man har varit med om”

– Houman Sebghati