”Houman bär på mycket historier som är viktiga och som bör höras”

– Lars Arrhenius, DO