”Att se på det sociala arvet med vuxna ögon”

– Houman Sebghati