”Vi tar det en gång till så alla hänger med”

– Den vackra flykten