”Texter som berör stora känslor”

– Maria Weisby, Scenkonst Sörmland