”Du är det som man först måste lära”

– Underbara smärta (2015)