5 frågor 5 svar

Varje månad ställer någon fem frågor. I mars månad 2017 ställer Hanna Lundin Jernberg från Umeå frågorna.

1. Vad är meningen med livet för dig?
Meningen med livet är att kunna känna sig fri, att lära sig nya saker och att få sprida den lilla kunskap man har fått ta del av, som andra kanske inte fått ännu.

2. Finns det någon enskild person som har spelat stor roll i ditt liv?
Svår fråga. Dom har varit många. Men mamman till mina barn är definitivt någon som har betytt mest.

3. Vad är lycka för dig?
Lycka för mig är att besitta talangen att uppfinna skratt med sina vänner. Att säga saker som ens nära kan skratta åt.

4. Vad är framgång för dig?
Framgång är lite som livets mening. Att kunna känna sig fri. Men också att kunna tänka långsiktigt så att vissa saker blir säkrade för ens barn.

5. Vilken har varit den största utmaningen hittills i ditt liv?
Det måste ha varit att bemästra olika diagnoser som jag inte ens visste om att jag hade, fortfarande inte vet vad dem är. Plus att ha vänt mitt liv från något negativt till positivt.